Väike vasest alasi

Kõrgus 12,3 cm. Hind 260 eurot.


    Küsi eseme kohta:

    vask