Teppo lõõtspill

Eesti tuntuima lõõtspillimeistri August Teppo 3 realine lõõtspill. Vaiab remonti ja häälestust. Hind 4200 eurot.


    Küsi eseme kohta: