Ordeni, medalite komplekt tunnistustega

II Ms. Antud mereväelasele. Hind 220 eurot.


    Küsi eseme kohta:

    nõukogude ordenorden medalpunatäht